MR nieuws

#Nieuwsbrief 31 maart

Via de link komt u op de pagina van de MR op de St. Jan website .Daar vindt u de notulen van de afgelopen MR vergadering.

MR notulen (https://www.stjanbreezand.nl/pg-31695-7-116495/pagina/medezeggenschapsraad.html)