Groep 4: Kanjertraining

#Nieuwsbrief14april

Kanjertraining en bijbehorende kanjertaal is iets wat, net als in alle andere klassen, elke dag centraal staat. Wij lezen verhalen over Max en de klas, spelen situaties uit met verschillende petten op, kijken naar onszelf en handelen met een witte pet op. Deze pet staat voor vertrouwen. Wij vertrouwen elkaar. Dit lukt niet altijd en dat hoeft ook niet. Het is wel belangrijk om met elkaar te blijven praten en te ervaren waardoor het komt dat het niet lukt en hoe we dit op kunnen lossen. Ook oefenen wij om stevig in onze schoenen te staan en te zeggen wat wij vinden. Daarbij houden wij rekening met de anderen. 

Op de foto’s ziet u twee verschillende kanjeroefeningen. Eén van deze oefening is motor en benzine. De motor heeft de rode pet op en probeert grappig te doen. De rest van de klas moet proberen zichzelf te blijven (de witte pet op te houden) en geen benzine aan de motor te geven. Op een gegeven moment stopt de motor, omdat het niet meer leuk is. 

De andere oefening is het leren aangeven dat je iets niet leuk vindt. Hoe zeg je dat? Hoe maak je iemand dat duidelijk? En wat kun je doen als je ziet dat iemand een nare opmerking naar een ander maakt? Degene met de rode pet maakt nare opmerkingen en lacht iemand uit. Degene die uitgelachen wordt geeft aan dat hij/zij dat niet leuk vindt. Degene met de witte pet is een vriend(in) en zorgt dat degene met de rode pet stopt. Een echte vriend probeert je te stoppen als je rare dingen doet.

 

20210407_133132 20210407_133132
20210407_133529 20210407_133529
20210407_133909 20210407_133909
20210407_135447 20210407_135447
20210407_135524 20210407_135524
20210407_135544 20210407_135544