Nieuws vanuit de MR

In de bijlage vindt u de notulen van de MR vergadering van woensdag 6 september. De notulen zijn ook terug te lezen op de website. 

parentcouncil parentcouncil