arrow-intranet-overlay.png
RKBS Sint Jan  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De Schoolraad

De schoolraad (SR) van de Sint Janschool wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders van leerlingen.Van elke groep wordt er een ouder/verzorger gevraagd om deel uit te maken van de SR. Gedurende de hele basisschoolperiode blijven de SR-leden gekoppeld aan dezelfde groep, dus net als onze kinderen beginnen wij in groep 1/2 en zwaaien af na groep 8. Wanneer er voor een bepaalde groep geen ouder (meer) is, wordt er een oproep geplaatst in de weekbrief. Uit de kandidaten wordt er door de SR een nieuw lid gekozen.

Van links naar rechts en van boven naar onder:

Jessica Teeuwen, Jennifer van Haaster, Irene v/d Berg

Karin Braat, Paula Raven, Jessica Tan

Cynthia de Groote, Irma Bandringa  , Miranda van Dijk

niet op de foto: Claudia Liefting,

 

Het doel van de SR is het helpen organiseren van en assisteren bij een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten binnen de school. Wij vergaderen ca. 10 keer per jaar en in de eerste vergadering verdelen wij onderling de taken die in het schooljaar verricht gaan worden. Dat zijn onder andere: de sponsorloop waarbij we een helpende hand bieden om de hardlopers van een natje en een droogje te voorzien. Assistentie bij de opa en oma dag, de schoolfotograaf, carnaval, de avondvierdaagse, de feestelijkheden rondom sinterklaas en bij het traditionele kerstontbijt. Door een vrijwillige bijdrage van € 17,50 per kind, kunnen wij als SR deze extra’s voor de kinderen organiseren. Ieder jaar gaan de kinderen op schoolreis of in de groepen 7 en 8 op kamp. Voor deze activiteiten wordt een extra ouderbijdrage gevraagd om de kosten van bv. het vervoer in bussen en de entreeprijzen te drukken.

In het voorjaar wordt de rommelmarkt mede door ons georganiseerd. Samen met alle teamleden en vele vrijwilligers proberen wij ieder jaar weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen. De opbrengst van de markt komt in het geheel ten goede van de leerlingen van onze school. Zo hebben wij bijvoorbeeld met de opbrengsten van de markt in de laatste jaren voor de verhuizing van de school, een flinke bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van het schoolplein.

Dan controleren wij na iedere vakantie alle groepen op hoofdluis. En, mocht er in een groep hoofdluis gesignaleerd zijn, herhalen wij de controle. Let wel, de controles zijn momentopnamen, het blijft dus raadzaam om uw kinderen thuis ook met enige regelmaat te controleren.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd bij het SR-lid van de groep van uw kind(eren) terecht.

Schoolraadsleden 2016/2017

groep 1/2A Cynthia de Groote

groep 1/2B Paula Raven

groep 3  Jessica Tan

groep 4 Claudia Liefting

groep 5 Jessica Teeuwen

groep 6 Jennifer van Haaster

groep 7 Irma Bandringa

groep 7/8 Karin Braat en Irene v/d Berg

groep 8 Miranda van Dijk

Voorzitter: Irene van den Berg