arrow-intranet-overlay.png
RKBS Sint Jan  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Tussenschoolse opvang

happ in - logo

Hallo, mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn TSO Happ-in, onderdeel van BSO Hopp-in (KAPPIO). Vanaf januari 2010 verzorgen wij de TSO voor de kinderen van de St. Jan. Door de samenwerking tussen Kappio en Rkbs St.Jan willen wij continuïteit bieden en de kwaliteit van de TSO verhogen. Lunchen in een ontspannen sfeer en lekker spelen is wat wij de kinderen willen bieden. Kinderen eten onder begeleiding in groepen aan gezellige tafels. Met dit alles proberen wij een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren. Het team bestaat uit groepshulpen en pedagogisch medewerkers en een coördinatrice als aanspreekpunt.
Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer uitgedold, fris en vol energie aan het middagprogramma kunnen beginnen.
TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is.

Wat doen wij tijdens de middagpauze?
Als de school om 11.45 uur uitgaat worden de kleuters door de leidsters opgevangen om te gaan eten. De oudere kinderen gaan eerst buitenspelen. Om 12.00 uur gaan we naar binnen en krijgt iedereen een plekje aan tafel bij zijn eigen groep. De groepen zijn verdeeld over de BSO lokalen, de mediatheek/hal en peuterspeelzaal ’t Kwetternest. Na het gezamenlijk begin blijven we tot 12.15 aan tafel zitten zodat iedereen de tijd heeft om te genieten van de maaltijd. Daarna wordt er opgeruimd en is het tijd om te gaan spelen in de BSO-ruimtes of buiten.
Door voldoende bekwaam personeel in te zetten kunnen we de kinderen naar behoefte begeleiden en aandacht geven. De kinderen kunnen zich dan goed vermaken en ontspannen. Om 12.45 uur nemen de leerkrachten de kinderen van ons over.
Veel kinderen die overblijven maken ook gebruik van de Buiten Schoolse Opvang. Voor deze kinderen is het prettig om gedurende de dag dezelfde gezichten terug te zien. De samenwerking met pedagogisch medewerkers, inzet van groepshulpen en pedagogische begeleiding vanuit Kappio, brengt voor alle kinderen extra professionaliteit met zich mee.

Aanmelden
Eén TSO-plaats kost €2,95. Bij een abonnement wordt de betaling verspreid over 10 maanden (in juli en augustus wordt niet geïnd). Aanmelding is voor minimaal één maand. Voor langdurige plaatsing geldt een opzegtermijn van 4 weken.
Blijft uw kind incidenteel over dan kunt u gebruik maken van een 10-strippenkaart. Deze kost €32,50.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de medewerkers van BSO Hopp-In en op school. Hierop kunt u aangeven voor welke dag u een TSO-plaats wilt afnemen, of dat u kiest voor een strippenkaart. Betaling gebeurt middels automatisch incasso (formulier bijgevoegd).
Bij aanmelding voor een abonnement ontvangt u een contract. Na ondertekening kan uw kind gebruik maken van de TSO. Heeft u nog verdere vragen dan kunt u dagelijks tot 8.45 en van 14.45 tot 18.15 terecht bij de medewerkers van BSO Hopp-in of op tel. nr. 0223-521535. Dit is een gezamenlijk nummer met Peuterspeelzaal ’t Kwetternest! Liever niet bellen tijdens hun openingstijden (8.45 tot 11.45)
TSO Happ-in is opgericht in samenwerking met:
Rkbs St. Jan,
KAPPIO,
TSO-St. Jan.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.kappio.nl
www.stjanbreezand.nl
of via tso-breezand@live.nl

Broodje Happ-in
1 Sneetje gezelligheid,
veel vriendjes om mij heen.
Lekker spelen op het plein,
wat is de TSO toch fijn.
Eet smakelijk.

broodje gezelligheid

Bij de tso werken wij met groepshulpen. Aanmelden voor deze functie kan altijd. Er is geen voor opleiding nodig, wel affiniteit met kinderen. Scholing is mogelijk vanuit Kappio. U bent altijd welkom om informatie te vragen of een keer mee te lopen onder de middag!

Algemene regels TSO Happ-in

Aan/afmelden
Dagelijks meldt u uw kind aan middels een (schuin) streepje op de groepslijst bij het klaslokaal. Dit is vooral belangrijk om in geval van calamiteiten duidelijkheid te hebben welke kinderen er aanwezig horen te zijn.
Bij onverwachte afwezigheid of ziekte van een kind, wordt de groepsleiding hiervan op de hoogte gesteld. Graag voor 08.45 uur doorgeven bij een pedagogisch medewerker van BSO Hopp-in of de peuterspeelzaal, of via telefoon nummer 0223-521535. U kunt eventueel de dag inhalen in dezelfde kalenderweek.

Onregelmatige diensten
Werkt u onregelmatige dagen dan kunt u bij ons een abonnement nemen waarbij u binnen dezelfde kalenderweek de dagen kunt ruilen in overleg met de coördinator.

Abonnement aanmelden/opzeggen
Aanmelden kan alleen via het formulier en is een aanmelding tot schriftelijke opzegging, met een opzegtermijn van 4 weken. Een abonnement voor bijv. 1 maand is evt. mogelijk. Dit dient u vooraf duidelijk aan te geven.

Hygiëne
Voor het eten wassen de kinderen de handen. Omdat wij niet de faciliteiten hebben om dit alle kinderen bij de kraan te laten doen, gebruiken wij desinfecterende gel.

Bij vriendjes eten
Kinderen met een abonnement mogen alleen met iemand mee als zij daarvoor een briefje van de ouder(s) mee hebben.

Speel- en snoepgoed
Van huis meegenomen speelgoed is op eigen risico.
Kinderen mogen geen meegenomen snoepgoed en schooltraktaties eten. U kunt misschien fruit meegeven als extraatje.

Medicijngebruik
Als u wilt dat wij uw kind medicijnen laten innemen of toezicht houden op het gebruik van medicijnen, dient u daarvoor schriftelijk toestemming te verlenen.

Conflicten
Bij regelmatig voorkomende conflicten word contact opgenomen met de ouders.
Binnen Kappio streven wij naar een open en respectvolle communicatie. Een omgeving waarin wij met zorg en aandacht met elkaar om willen gaan, er ruimte is voor ieders mening en bereidheid is om met elkaar te werken.

TSO Happ-in
Contact adres
Past. Verhoeffpark 113, 1764 GS, Breezand
T 0223-521535
E tso-breezand@live.nl

Kappio Postadres
Postbus 42, 1760 AA Anna Paulowna
Bezoekadres
De Verwachting 3,
1761 VM
Anna Paulowna
T 0223 – 534797
F 0223 – 540930
E  info@kappio.nl